Z Mělníka až do Brna a Králova Pole: 

Po stopách Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte

Projekt věnovaný připomínce 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte a k podpoře aktivit pořádaných na jeho počest. Jan Jindřich se narodil na Mělníku a ve svých 28 letech, už jako moravský markrabě, přichází do Brna, které si zvolil za své markraběcí sídelní město.

JAN JINDŘICH LUCEMBURSKÝ, MORAVSKÝ MARKRABĚ

* 12. února 1322, Mělník † 12. listopadu 1375, Brno

V roce 2022 si připomínáme 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte.

Jan Jindřich se narodil 12. února 1322 na Mělníku jako syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Poté, co mu jeho starší bratr Karel IV. koncem roku 1349 udělil lénem Moravu, tak hned v lednu roku 1350 přesídlil i se svou druhou manželkou Markétou Opavskou do Brna, které si zvolil za své markraběcí sídelní město. Tímto zde začalo období nebývalého rozkvětu.

1327 | Odchází do Tyrol 

1335 | Vévoda tyrolský

1341 | Odchází z hradu Tyrol

1345 | Pasován na rytíře

1349 | Moravský markrabě 

1350 | Přichází do Brna a zakládá zde augustiniánský klášter

1375 | Zakládá kartuziánský klášter v Králově Poli

Brno bylo tehdy strategické už svou polohou, z níž bylo možné ovládnout rovinatou část jižní Moravy směrem k neklidným rakouským hranicím. Patřilo ale také především k hospodářsky nejsilnějším městům, proto bylo schopné vytvořit zázemí pro sídlo markraběcí vlády a dvora. Brno bylo ve 14. století sídlem moravských markrabat, řadilo se k větším městům zemí Koruny české a prožívalo svůj rozkvět. Hned po příchodu do Brna zde založil zakládací listinou z 2. února 1350 augustiniánský klášter, do kterého umístil rodové pohřebiště a je zde také pochován.

Jan Jindřich si v Králově Poli zřídil svoji venkovskou rezidenci. Po roce 1360 pak zde i často pobýval, neboť zde bylo datováno několik listin z období jeho vlády. Za významnou událost je možné považovat založení zdejšího kartuziánského kláštera. Kartuziány přivedl na Moravu Jan Jindřich už v roce 1369, kdy do Brna povolal z kláštera v Gamingu Gottfrieda z Anasu, který se později stal prvním převorem kláštera. K založení samotného kláštera pak došlo na základě dohody a podpisu zakládací listiny kartouzy v Králově Poli, první na Moravě a teprve druhé v českých zemích došlo 13. srpna 1375


PARTNEŘI PROJEKTU VĚNOVANÉHO 700. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA JINDŘICHA LUCEMBURSKÉHO: