KRÁLOVOPOLSKÝ 

DOBOVÝ VINOHRAD

založen při příležitosti 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte na pozemcích, které sám vlastnil a v místě, kde často a rád pobýval


.

VINOHRAD BYL SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN 

DNE 11.9.2022


.


PŘI SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ

byly vysazeny hlavy vinné révy darované MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města Mělník, rodného  města Jana Jindřicha Lucemburského

a hlava révy vinné, kterou daroval Evropský řád rytířů vína 

ODRŮDY ZVOLENÉ PRO 

KRÁLOVOPOLSKÝ DOBOBOVÝ VINOHARD


Pro Královopolský DOBOVÝ VINOHRAD byly zvoleny odrůdy Pinot Blanc a Pinot Gris. Jedná se o odrůdy, které historicky vznikly mutací odrůdy Pinot Noir. Pinot, v češtině nazývaný jako Rulandské, má svůj původ ve Francii a patří do skupiny burgundských odrůd.

Byl to právě KAREL IV., starší bratr Jana Jindřicha, který původně burgundské odrůdy přivezl do našich končin

Pinot Blanc


Dnes tradičně nazývané Pinot Blanc, u nás také známé také jako Rulandské bílé, kdysi dříve nazývané jako Burgundské bílé, patří k bílým původem francouzským odrůdám. První písemné zmínky pocházejí právě ze 14. století. 

Pěstuje se hlavně ve Francii v oblasti Alsaska, Burgundsku a Champagne. V rámci Česka se pak pěstuje hlavně na Slovácku a dobře se jí daří také na českých vinicích.

Rulandské bíle je původem z Burgundska, vznikla pravděpodobně pupencovou mutací z Rulandského šedého, které ještě před tím vzniklo pupencovou mutací Rulandského modrého. 

Pinot Gris


Pinot Gris, u nás známé také jako Rulandské šedé se stalo před pár lety velmi vyhledávaným zejména u tuzemských konzumentů. Pinot Gris má svůj původ také ve Francii. Pinot Gris je ideální odrůdou k ekologickému pěstování, protože je jednou z nejodolnějších bílých odrůd vůči chorobám. Vína vyrobená z této odrůdy mají různou barevnou škálu od světlé zeleno žluté až po jemně růžový odstín a je vhodnou odrůdou k výrobě oranžových vín, které mají delší kontakt se slupkou. V Evropě se pěstuje hlavně ve Francii a to v Alsasku, v Itálii, Slovinsku, Německu a Rakousku. 

Přestože se jedná o bílé víno, barva hroznu je skoro modrá, přesněji šedomodročervená.


Pro zajímavost pak stojí za zmínku, že v roce 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte, se Rulandské šedé pěstuje v ČR na ploše 951,5 ha a řadí se tak na 7. místo, pokud se týká velikosti osázených ploch v ČR jednotlivými odrůdami.

VINOHRAD V MAPÁCH 

Královopolský DOBOVÝ VINOHRAD

Sportovní 2728/31, Brno - Královo Pole, Česko


DOBOVÝ VINOHRAD JE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ VEŘEJNOSTI 

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

KRÁLOVOPOLSKÉHO DOBOVÉHO VINOHRADU